Przetwórstwo spienionych tworzyw sztucznych

Przetwórstwo spienionych tworzyw sztucznych – takich jak pianka PE, EVA, EPDM to proces wieloetapowy.

 

W procesie produkcji, na zewnętrznych warstwach materiałów w blokach, wytwarza się tzw. „skóra technologiczna”, która stosowana jest jako element ochronny na czas transportu i magazynowania. Aby więc przygotować materiał do dalszego przetwórstwa, w pierwszym etapie należy odciąć zewnętrzne warstwy – „oskórować” blok.

 

W kolejnym etapie przygotowywana jest docelowa grubość. Może być to dokonane w dwojaki sposób – jeśli grubość docelowa jest mniejsza niż grubość bloku wejściowego – następuje proces dwojenia (rozwarstwiania). Jeśli grubość docelowa jest większa niż grubość bloku wejściowego – laminowanie.

Laminowanie polega na łączeniu z sobą kilku warstw materiału wejściowego. Zaznaczyć należy, że łączone z sobą mogą być materiały różnego rodzaju (tj. innej gęstości, twardości, koloru). Istnieje kilka technik laminowania, najpopularniejsze jest jednak zgrzewanie. O zgrzewach należy pamiętać w dalszych procesach obróbki – warstwa łącząca to nadtopiony materiał (o znacznie podwyższonej twardości).

Firma XPE nie zaleca stosowania zgrzewanego materiału do ochrony elementów narażonych na zarysowania.

 

Dalsze etapy powstawania produktu ze spienionych tworzyw sztucznych to bardzo często:

  • frezowanie (obróbka skrawaniem),

  • sztancowanie (wycinanie na prasach),

  • cięcie CNC (wycinanie na ploterach sterowanych numerycznie)

  • termoformowanie (kształtowanie elementów pod wpływem wysokiej temperatury)

  • grawerowanie laserowe

  • pokrywanie warstwą klejową (nanoszenie warstwy klejowej / łączenie materiałów za pomocą warstwy kleju)

Ich ilość i kolejność określa się na etapie projektowania produktu. Osoby zainteresowane zastosowaniem rozwiązań ze spienionych tworzyw sztucznych zachęcamy do kontaktu – nasza kadra posiada wieloletnie doświadczenie i służy doradztwem.

Galeria przedstawia podstawowe procesy przetwórstwa spienionych tworzyw sztucznych:

Laminaty przygotowane do wycinania

Laminaty przygotowane do dalszej obróbki

Zdjęcie przedstawia efekt procesu laminowania pianki PE.
Tak przygotowany laminat przygotowany jest do umieszczenia na maszynie wycinającej ostateczny kształt produktu.

Wycinanie CNC

Wycinanie CNC

Za pomocą odpowiednich ploterów CNC istnieje możliwość wycinania elementów ze spienionych tworzyw sztucznych.

Frezowanie CNC

Frezowanie CNC

Spienione tworzywa sztuczne to materiały, którym można nadawać kształt w procesie frezowania, przy zastosowaniu odpowiednio przygotowanych ploterów CNC

Pianka XVA

Formatkowanie

Formatki z pianki stosowane są bardzo często jako przekładki w opakowaniach - w takim wypadku stosowana jest najczęściej pianka nieusieciowana. Powyższe zdjęcie przedstawia wielokolorowe formatki z pianki EVA.