Nasze nazewnictwo materiałów

Pianka polietylenowa PE Pianka usieciowana Pianka nieusieciowana XPE Arkusze pianki usieciowanej (również laminaty z warstw) XLPE Rolki pianki usieciowanej (również laminaty z warstw)   NXPE Arkusze pianki nieusieciowanej (pianki techniczne) NXLPE Rolki pianki nieusieciowanej (alternatywnie NXPE LOG)  

Pianka PE niesieciowana, sieciowana chemicznie, a sieciowana fizycznie

Pianka PE nieusieciowana, usieciowana chemicznie, a usieciowana fizycznie   W związku z często powtarzającym się pytaniem czym różni się pianka PE niesieciowana od usieciowanej, zachęcamy Państwa do zapoznania się z krótkim omówieniem tego zagadnienia.   Sieciowanie to proces prowadzący do powstania trójwymiarowej sieci nadcząsteczkowej na skutek powstawania mostków między cząsteczkami chemicznymi. Polietylen zbudowany jest z … Dowiedz się więcej