Nasze nazewnictwo materiałów

Pianka polietylenowa
PE

Strzałka lewa
Strzałka prawa

Pianka usieciowana

Pianka nieusieciowana

Strzałka lewa
Strzałka prawa
Strzałka lewa
Strzałka prawa

XPE

Arkusze pianki usieciowanej
(również laminaty z warstw)


XLPE

Rolki pianki usieciowanej
(również laminaty z warstw)

 

NXPE

Arkusze pianki nieusieciowanej
(pianki techniczne)


NXLPE

Rolki pianki nieusieciowanej (alternatywnie NXPE LOG)